Yritystontti, Haukannokka 2, 04200, Kerava

Sijainti

Haukannokka 2
04200 Kerava
Suomi
FI

Katuosoite:
Haukannokka 2

Postinumero:
04200

Kaupunki:
Kerava

SIJAINTI
Kerava on pieni, kompaktinkokoinen viherkaupunki, jossa sekä luonto että palvelut ovat käden ulottuvilla. Liikenteellisesti sijainti on mitä parhain. Kaupungin läpi kulkevat päärata sekä Vanha Lahden tie 140 ja Lahden moottoritie E75. Helsingin keskustaan, Vuosaaren satamaan ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle ajaa alle puolessa tunnissa. Rautatieasema sijaitsee kaupungin ytimessä ja junamatka Keravalta Helsinkiin kestää nopeimmin vain 20 minuuttia. Kerava on osa Helsingin metropolialuetta, joka toimii veturina koko maamme taloudelle.
YLEISTÄ
Koivulan yritysalue sijaitsee Pohjois-Keravalla Keravan vankilan eteläpuolella vanhan Lahdentien vieressä. Matkaa Keravan rautatieasemalta on vajaa neljä kilometriä. Helsinkiin matkaa on noin 30 kilometriä. Keravan etuna on sijainti ja päärata, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle pääkaupunkiseudulle ja Lahden suuntaan. Keravan kaupunki on saanut myös hyviä arvioita yrittäjiltä. Suomen yrittäjien tekemässä kuntabarometrikyselyssä Kerava on pärjännyt hyvin, ollen sijalla 4. vuonna 2020. Erityisen hyvän arvosanan yritysjohtajilta Kerava sai päätöksenteon yrittäjälähtöisyydestä. Alueellisesti ja valtakunnallisesti Keravalla yrittäjät arvioivat myös yrityspalvelujen, hankintapolitiikan, elinkeinopolitiikan aseman kunnassa ja infrastruktuurista huolehtimisen toimivan hyvin.

Kohteen tiedot

Pinta-ala: 21942

Rakennusoikeus: 7679

Kaavamerkintä: TYKT

Kauppatapa: Myytävänä

Vuokrahinta: 7% tontin myyntihinnasta

Myyntihinta: esirak.tiettyyn tasoon 90 eur/kem2 (rakennusoikeus)

Muuta huomioitavaa: Tontti myydään esirakennettuna tiettyyn tasoon. Esirakennuksen voi tehdä hanketoimija myös itse, jolloin hinnasta voidaan neuvotella. Kaavamerkintä TYKT edellyttää seuraavaa: Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa toteuttaa rakennettavasta kerrosalasta enintään 10% teollisuuden pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää. Alin sallittu rakentamiskorkeus N2000 korkeusjärjestelmässä ilmaistuna on 35,2 metriä. Kadulle ja Lahdentielle näkyvät rakennukset on suunniteltava julkisivuiltaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi. Tontit on aidattava korttelirajoiltaan lukuun ottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja. Katualuetta vasten sijoittuva aita on rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi. Istutettavalla alueen osalla on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä korttelin tai tontin rajan suuntaisesti. Mahdolliset opetus- ja kokoontumistilat on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ / 100 m² vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Rakenne ei kuitenkaan saa tyhjentyä alle 0,5 tunnissa. Kestopäällystetyiltä piha-alueilta hulevedet on kerättävä sadevesiviemäröinnillä, joka on varustettava suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla. Öljynerottimien tulee täyttää EN-standardin 858 I-luokan vaatimukset. Hulevesien käsittelyssä voidaan käyttää myös ohivirtausjärjestelmää, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset. Kaupunki saa rakentaa kortteliin jäteveden pumppaamon sekä sen tarvitsemat johdot ja tekniikat vesihuoltoa varten. Kaupunki saa tehdä korttelissa huoltotöitä jäteveden pumppaamon ja sen tarvitseman tekniikan ja johtojen vuoksi. Rakennukset on sijoitettava tonteille siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla on mahdollista operoida vähintään rakennusten kolmelta sivulta Putkilinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, josta aiheutuu haittaa tai vaaraa maakaasuputken pitämiselle. Rakentamisen täytyy olla yhteensopiva asetuksen 551/2009. Autopaikkoja on varattava vähintään: Liiketilat ja toimistot 1 ap / 50 k-m2 Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2 Varastotilat 1 ap / 250 k-m2

Kuvat

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö

Nimi:
Tiina Hartman

Sähköposti:
tiina.hartman@kerava.fi

Puhelin:
0403182356

Julkaistu:
Torstai, 07.01.2021