Yritystontti, Koivunoksa 19, 04200, Kerava

Sijainti

Koivunoksa 19
04200 Kerava
Suomi
FI

Katuosoite:
Koivunoksa 19

Postinumero:
04200

Kaupunki:
Kerava

Yritystontti Koivunoksan alueelta.Tontin kaavamääräys on KTY-22, joka mahdollistaa toimitilarakennusten rakentamisen. Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Pääkäyttötarkoitusta palvelevia näyttely- ja myymälätiloja saa olla enintään 20 % toteutettavasta rakennusoikeudesta. Korttelialueelle ei saa sijoittaa asuntoja eikä päivittäistavaramyymälää eikä keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi, erityisesti on kiinnitettävä huomiota Lahden moottoritien puoleiseen julkisivuun. Työtilat on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 45 dB(A). Lahden moottoritien länsipuolella sijaitsevan alueen rakennukset tulee rakentaa lähelle moottoritien puoleista tontin rajaa ja niiden tulee muodostaa mahdollisimman yhtenäinen muurimainen julkisivu (melumuuri). Lisäksi rakennusten väleihin tulee rakentaa melulta suojaavat aidat. Jätehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai yleisön kulkuteistä erotettuna katoksiin. Ulkona varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä katoksin ja aitauksin. Alueen yritysten toiminta ei saa vahingoittaa pohjavesiä. Pysäköintialue on jaettava istutuksin. Tontille on varattava autopaikkoja seuraavasti: Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2 Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2 Varastotilat 1 ap / 250 k-m2.

Kohteen tiedot

Pinta-ala: 4559

Rakennusoikeus: 2279.5

Kaavamerkintä: KTY-22

Kauppatapa: Myytävänä

Vuokrahinta: 12 765,00

Myyntihinta: 182 360,00

Muuta huomioitavaa:

Tontin voi ostaa tai vuokrata.

Kuvat

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö

Nimi:
Elinkeinojohtaja Ippa Hertzberg

Sähköposti:
ippa.hertzberg@kerava.fi

Puhelin:
0403182300

Julkaistu:
Keskiviikko, 09.02.2022