Yritystontti, Huhtimontie 25, 04200, Kerava

Sijainti

Huhtimontie 25
04200 Kerava
Suomi
FI

Katuosoite:
Huhtimontie 25

Postinumero:
04200

Kaupunki:
Kerava

Yritystontti Huhtimontie 25Tontin kaavamääräys on KTY 23, joka mahdollistaa tomitilarakennusten rakentamisen.Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Pääkäyttötarkoitusta palvelevia näyttely- ja myymälätiloja saa olla enintään 10 % toteutettavasta rakennusoikeudesta. Korttelialueelle ei saa sijoittaa asuntoja, päivittäistavarakauppaa eikä keskustahakuista erikoistavarakauppaa. Alin sallittu rakentamiskorkeus N2000 +35,2 metriä. Rakennukset on suunniteltava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisiksi ja laadukkaiksi, erityisesti on kiinnitettävä huomiota Lahden moottoritien puoleiseen julkisivuun. Työtilat on suunniteltava siten, että sisämelutason ja tieliikenteen aiheuttaman ulkomelutason erotuksen tulee olla vähintään 45dBA. Lahden moottoritien länsipuolella sijaitsevan alueen rakennukset tulee rakentaa lähelle moottoritien puoleista tontin rajaa ja niiden tulee muodostaa mahdollisimman yhtenäinen muurimainen julkisivu (melumuuri). Lisäksi rakennusten väleihin tulee rakentaa melulta suojaavat aidat. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksikuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Jätehuoltotilat on sijoitettava rakennuksiin tai kulkuteistä erotettuna katoksiin. Ulkona varastoitava tavara on peitettävä näkyvistä katoksin ja aitauksin. Alueen yritysten toiminta ei saa vahingoittaa pohjavesiä. Pysäköintialue on jaettava istutuksin. Tontille on varattava autopaikkoja seuraavasti: Liike- ja toimistotilat 1 ap / 50 k-m2 Teollisuustilat 1 ap/100 k-m2 Varastotilat 1 ap/250 k-m2

Kohteen tiedot

Pinta-ala: 25449

Rakennusoikeus: 12724

Kaavamerkintä: KTY-23

Kauppatapa: Myytävänä

Vuokrahinta: 66803,00

Myyntihinta: 954337,00

Muuta huomioitavaa:

Tontin voi ostaa tai vuokrata.

Kuvat

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö

Nimi:
Vs. kaupungingeodeetti Mirka Härkönen

Sähköposti:
mirka.harkonen@kerava.fi

Puhelin:
0403182954

Julkaistu:
Torstai, 10.02.2022