Yritystontti, Haukansiipi 1, 04200, Kerava

Sijainti

Haukansiipi 1
04200 Kerava
Suomi
FI

Katuosoite:
Haukansiipi 1

Postinumero:
04200

Kaupunki:
Kerava

Yritystontti Haukansiipi 1   Tontin kaavamerkintä TYKT mahdollistaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus-, varasto- ja toimistorakennustenrakentamisen. Alueelle saa toteuttaa rakennettavasta kerrosalasta enintään 10% teollisuuden pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavaramyymälää. Alin sallittu rakentamiskorkeus N2000 korkeusjärjestelmässä ilmaistuna on 35,2 metriä. Kadulle ja Lahdentielle näkyvät rakennukset on suunniteltava julkisivuiltaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi. Tontit on aidattava korttelirajoiltaan lukuun ottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja. Katualuetta vasten sijoittuva aita on rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi. Istutettavalla alueen osalla on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä korttelin tai tontin rajan suuntaisesti. Mahdolliset opetus- ja kokoontumistilat on suunniteltava siten, että päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq, 7-22) sisätiloissa on enintään 35 dB(A). Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ / 100 m² vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Rakenne ei kuitenkaan saa tyhjentyä alle 0,5 tunnissa. Kestopäällystetyiltä piha-alueilta hulevedet on kerättävä sadevesiviemäröinnillä, joka on varustettava suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla. Öljynerottimien tulee täyttää EN-standardin 858 I-luokan vaatimukset. Hulevesien käsittelyssä voidaan käyttää myös ohivirtausjärjestelmää, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset. Kaupunki saa rakentaa kortteliin jäteveden pumppaamon sekä sen tarvitsemat johdot ja tekniikat vesihuoltoa varten. Kaupunki saa tehdä korttelissa huoltotöitä jäteveden pumppaamon ja sen tarvitseman tekniikan ja johtojen vuoksi. Rakennukset on sijoitettava tonteille siten, että pelastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla on mahdollista operoida vähintään rakennusten kolmelta sivulta Putkilinjoilla ei saa harjoittaa toimintaa, josta aiheutuu haittaa tai vaaraa maakaasuputken pitämiselle. Rakentamisen täytyy olla yhteensopiva asetuksen 551/2009. Autopaikkoja on varattava vähintään: Liiketilat ja toimistot 1 ap / 50 k-m2 Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2 Varastotilat 1 ap / 250 k-m2

Kohteen tiedot

Pinta-ala: 64669

Rakennusoikeus: 12993

Kaavamerkintä: TYKT

Kauppatapa: Myytävänä

Vuokrahinta: 81483,00

Myyntihinta: 1164042,00

Muuta huomioitavaa:

Tontin voi ostaa tai vuokrata.

 

Rakentamaan pääsee alkuvuodesta 2025.

 

Tontti louhitaan tällä hetkellä kahteen tasoon, mutta yhteen tasoon louhiminen on myös mahdollista.

Kuvat

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö

Nimi:
Elinkeinojohtaja Ippa Hertzberg

Sähköposti:
ippa.hertzberg@kerava.fi

Puhelin:
0403182300

Julkaistu:
Torstai, 10.02.2022