Yritystontti, Posliinitehtaankatu 6, 04260, Kerava

Sijainti

Posliinitehtaankatu 6
04260 Kerava
Suomi
FI

Katuosoite:
Posliinitehtaankatu 6

Postinumero:
04260

Kaupunki:
Kerava

Yritystontti Ali-Keravalla. Kaavamääräys KTY-18 mahdollistaa liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennustenrakentamisen.Alueelle saa toteuttaa rakennettavasta kerrosalasta enintään 15% teollisuuden pääkäyttötarkoitukseen liittyviä liike- ja myymälätiloja. Korttelialueelle ei saa sijoittaapäivittäistavaramyymälää.Tontin rajoittuessa Alikeravantiehen tai Kumitehtaankatuun, kadulle näkyvät rakennukset on suunniteltava julkisivuiltaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi.Kumitehtaankadulle näkyvät rakennukset on sovitettava ulkoasultaan Kumitehtaan kulttuurimaisemaan. Julkisivumateriaalina on käytettävä historialliseen ympäristöönsäsoveltuvaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoista materiaalia.Tontit on aidattava korttelirajoiltaan lukuun ottamatta katualueeseen rajoittuvia sivuja. Katualuetta vasten sijoittuva aita on rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi.Istutettavalla alueen osalla on istutettava tai säilytettävä puustoa siten, että puiden välimatka on enintään seitsemän metriä korttelin tai tontin rajan suuntaisesti.Kortteleissa 336, 350, 351, 370 ja 371 tehtävään louhimiseen ja kallioon asti ulottuvaan paalutukseen on kysyttävä lausunto meriviemärin ylläpidosta vastaavalta taholta.Liike- ja toimistotilat on suunniteltava siten, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq,7- 22) sisätiloissa on enintään 45 dB(A).Autopaikkoja on varattava vähintään:Liiketilat ja toimistot 1 ap / 50 k-m2Teollisuustilat 1 ap / 100 k-m2Varastotilat 1 ap / 250 k-m2

Kohteen tiedot

Pinta-ala: 3976

Rakennusoikeus: 1988

Kaavamerkintä: KTY-18

Kauppatapa: Myytävänä

Vuokrahinta: 11132

Myyntihinta: 159040

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö

Nimi:
Vs.elinkeinojohtaja Tiina Hartman

Sähköposti:
tiina.hartman@kerava.fi

Puhelin:
0403182356

Julkaistu:
Maanantai, 23.01.2023